Đang gửi...

Tư vấn hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp thường xuyên

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LOGISTICS CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LOGISTICS CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Logistics là một trong ba công đoạn đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của hoạt động xuất nhập khẩu cùng với hoạt động sản xuất và phát triển thị trường. Việt Nam đang sở hữu tất cả những lợi thế để thúc đẩy logistics phát triển. Do đó, hiện nay Chính phủ đang hướng đến mục tiêu mong muốn Việt Nam trở thành trung tâm logistics, trung chuyển hàng hóa quốc tế. Vậy, về mặt pháp lý, pháp luật quy định về logistics như thế nào và nhà đầu tư nước ngoài cần các điều kiện nào để kinh doanh logistics.

Chi tiết
Những lưu ý về lệ phí môn bài 2020

Những lưu ý về lệ phí môn bài 2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020, có một số điểm mới về lệ phí môn bài.

Chi tiết
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2020

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2020

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp sẽ tạm thời dừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định bởi nhiều lý do khác nhau như gặp khó khăn trong quá trình hoạt động dẫn đến không thể tiếp tục duy trì kinh doanh, hoặc cần thời gian để sắp xếp tổ chức lại bộ máy công ty

Chi tiết
Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Trong các trường hợp có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính.

Chi tiết
Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông

Chi tiết
Bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

Khi muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty mình thì bạn phải chuẩn bị các loại hồ sơ cần thiết cho hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chi tiết
Thủ tục thay đổi ngành, nghề công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục thay đổi ngành, nghề công ty TNHH 1 thành viên

Khi muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty mình thì bạn phải chuẩn bị các loại hồ sơ cần thiết cho hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chi tiết
Thay đổi trụ sở công ty cùng quận

Thay đổi trụ sở công ty cùng quận

Với vai trò quan trọng của địa chỉ công ty như vậy, khi quyết định thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp cần lưu ý những nội dung sau:

Chi tiết
Thay đổi trụ sở công ty khác quận

Thay đổi trụ sở công ty khác quận

Địa chỉ công ty là thông tin sử dụng để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, là thông tin liên lạc của doanh nghiệp vơi các đối tác đồng thời cũng là bộ mặt của công ty.

Chi tiết
Thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Địa chỉ công ty là thông tin sử dụng để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, là thông tin liên lạc của doanh nghiệp vơi các đối tác đồng thời cũng là bộ mặt của công ty.

Chi tiết
Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Với mong muốn tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty, HD Luật hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty TNHH như sau

Chi tiết
Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

tên doanh nghiệp không nên đặt tương tự hoặc dễ gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác

Chi tiết
Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi thực hiện tăng vốn điều lệ, công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần lưu ý những vấn đề sau:

Chi tiết
Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

So với thủ tục giảm vốn điều lệ thì thủ tục tăng vốn điều lệ khá đơn giản. Khi thực hiện tăng vốn điều lệ, công ty TNHH 1 thành viên cần lưu ý những vấn đề sau

Chi tiết
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

khi có những thay đổi về những thông tin đăng ký thuế mà không làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Chi tiết