Đang gửi...

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

Cập nhật: 14/11/2018

Khi muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty mình thì bạn phải chuẩn bị các loại hồ sơ cần thiết cho hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. Do trong lúc hoạt động kinh doanh của mình, công ty nhiều khi cần mở ra một vài ngành nghề khác nhưng theo quyết định của pháp luật thì nếu muốn sửa đổi bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh thì cần phải nộp các thủ tục lên Phòng đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

- Thông báo bổ sung ngành, nghề. Nội dung thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Bản đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Lĩnh vực đăng ký bổ sung;

+ Họ, tên, chữ ký của người chủ theo pháp luật của công ty

- Nghị quyết và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ doanh nghiệp

Cơ quan xử lý hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thời gian giải quyết hồ sơ: 3 - 5 ngày làm việc

HD Luật cung cấp dịch vụ thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!