Đang gửi...

Tờ khai visa, thẻ tạm trú

 Mẫu N19 - Tờ khai xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Mẫu N19 - Tờ khai xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Mẫu N19 được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA về việc xin cấp miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Chi tiết
Form mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông ở Việt Nam

Form mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông ở Việt Nam

Tờ khai được ban hành theo thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013

Chi tiết
Mẫu NA18 - Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Mẫu NA18 - Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Mẫu NA18 là danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài ở Việt Nam được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA

Chi tiết
Mẫu NA17 - Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA17 - Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

Chi tiết
Mẫu NA16 - Đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký lần đầu tại cơ quan xuất nhập cảnh

Mẫu NA16 - Đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký lần đầu tại cơ quan xuất nhập cảnh

Mẫu NA16 được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết
Mẫu NA15 - Đơn xin phép cho thân nhân người nước ngoài vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Mẫu NA15 - Đơn xin phép cho thân nhân người nước ngoài vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Mẫu NA15 ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA của Bộ Công an

Chi tiết
Mẫu NA14 - Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm cho người nước ngoài

Mẫu NA14 - Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm cho người nước ngoài

Mẫu NA14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

Chi tiết
Mẫu NA13 - Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài

Mẫu NA13 - Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài

Mẫu NA13 là tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA

Chi tiết
Mẫu NA12 - Đơn xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu NA12 - Đơn xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu NA12 ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA về việc người nước ngoài xin thường trú tại Việt Nam

Chi tiết
Mẫu NA11 - Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Mẫu NA11 - Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Mẫu NA11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an

Chi tiết
Mẫu NA10 - Danh sách người nước ngoài đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Mẫu NA10 - Danh sách người nước ngoài đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Mẫu NA10 bao gồm danh sách những người nước ngoài đề nghị cấp giấy miễn thị thực theo thông tư số 04/2015/TT-BCA

Chi tiết
Mẫu NA9 - Tờ khai đề nghị cấp mới, cấp lại giấy miễn thị thực cho người nước ngoài

Mẫu NA9 - Tờ khai đề nghị cấp mới, cấp lại giấy miễn thị thực cho người nước ngoài

Mẫu NA9 ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 về việc xin cấp mới, cấp lại giấy miễn thị thực cho người nước ngoài

Chi tiết
Mẫu NA8 - Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA8 - Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA8, tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA

Chi tiết
Mẫu NA7 - Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA7 - Mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA7 là mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA

Chi tiết
Mẫu NA6 - Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA6 - Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA6 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết