Đang gửi...

Tin tức pháp luật

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Sau thời gian dài Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014 có hiệu lực thì bên cạnh những thành tựu đạt được, pháp luật về kinh doanh bất động sản đã xuất hiện không ít những hạn chế cần được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với nền kinh tế hiện nay. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp từ người dân, doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, địa phương và các bộ, ban ngành, thì dự thảo Luật kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) đã “cởi trói” được khá nhiều nút thắt của Luật hiện hành.

Chi tiết
ĐỀ XUẤT ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG HƯU KHI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 15 NĂM

ĐỀ XUẤT ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG HƯU KHI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 15 NĂM

Hiện nay, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì một trong những điều kiện để được hưởng lương hưu là người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm. Tuy nhiên, đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc quá trình tham gia không liên tục có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắn thì khó tiếp cận với chính sách an sinh xã hội này. Do đó, để tạo điều kiện cho những đối tượng này có cơ hội được tiếp cận với chính sách, Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội đã rút ngắn thời gian được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.

Chi tiết
MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUAN TRỌNG VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUAN TRỌNG VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sẽ có hiệu lực từ ngày 01/9/2022. Nghị định này có một số sửa đổi, bổ sung quan trọng mà tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cần lưu ý để tuân thủ, tránh vi phạm pháp luật.

Chi tiết
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT LOẠT QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT LOẠT QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 50/2022/NĐ – CP: QUY ĐỊNH VỀ NGHỈ HƯU Ở TUỔI CAO HƠN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

NGHỊ ĐỊNH 50/2022/NĐ – CP: QUY ĐỊNH VỀ NGHỈ HƯU Ở TUỔI CAO HƠN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Chính Phủ ban hành nghị định mới ND 50/2022/ND - CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù. Nghị định 50/2022/NĐ – CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Chi tiết