Đang gửi...

Tin tức pháp luật

MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUAN TRỌNG VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUAN TRỌNG VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sẽ có hiệu lực từ ngày 01/9/2022. Nghị định này có một số sửa đổi, bổ sung quan trọng mà tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cần lưu ý để tuân thủ, tránh vi phạm pháp luật.

Chi tiết
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT LOẠT QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT LOẠT QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 50/2022/NĐ – CP: QUY ĐỊNH VỀ NGHỈ HƯU Ở TUỔI CAO HƠN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

NGHỊ ĐỊNH 50/2022/NĐ – CP: QUY ĐỊNH VỀ NGHỈ HƯU Ở TUỔI CAO HƠN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Chính Phủ ban hành nghị định mới ND 50/2022/ND - CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù. Nghị định 50/2022/NĐ – CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Chi tiết