Đang gửi...

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Hiện nay, trong quá trình hoạt động, công ty luôn có nhu cầu thay đổi thông tin đã đăng ký kinh doanh. HD Luật cung cấp dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chi tiết
Thủ tục bổ sung ngành nghề với hộ kinh doanh

Thủ tục bổ sung ngành nghề với hộ kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc hộ kinh donah có nhu cầu mở rộng thị trường cũng như ngành nghề, mặt hàng kinh doanh là chuyện vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, để được bổ sung ngành nghề kinh doanh, hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm thủ tục bố sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Chi tiết
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doạnh nghiệp

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doạnh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Chi tiết
Quy trình đóng mã số thuế công ty

Quy trình đóng mã số thuế công ty

Đóng mã số thuế hay còn gọi là “chấm dứt hiệu lực mã số thuế” là một trong các công việc cần thiết khi doanh nghiệp hoặc các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tiến hành giải thể.

Chi tiết
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Tạm ngừng kinh doanh công ty là việc công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Việc tạm ngừng kinh doanh là một phương án tối ưu cho doanh nghiệp so với hình thức giải thể khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh

Chi tiết
Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp như sau

Chi tiết
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện trong các trường hợp như sau

Chi tiết
Thủ tục thay đổi chi nhánh doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi chi nhánh doanh nghiệp

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi tiết
Dịch vụ thay đổi chi nhánh doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi chi nhánh doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, để thuận lợi cho việc kinh doanh, chi nhánh có thể thay đổi địa chỉ phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật.

Chi tiết
Thủ tục thay đổi tên công ty

Thủ tục thay đổi tên công ty

Tên Công ty là tên gọi dùng để phân biệt công ty này với công ty khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Tên công ty bao gồm hai yêu tố chính là loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Chi tiết
Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi tên Công ty là một trong những nội dung của dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty. Trong quá trình thực hiện thay đổi tên công ty, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

Chi tiết
Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc họ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác nếu không muốn bị buộc phải giải thể. Hiện nay, thủ tục liên quan tới chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp 2014. Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Chi tiết
Dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty

Dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc họ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác nếu không muốn bị buộc phải giải thể.

Chi tiết
Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó.

Chi tiết
Thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần

Thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó

Chi tiết