Đang gửi...

Giấy phép cho trung tâm tư vấn du học

Hồ sơ xin thành lập trung tâm tư vấn du học

Hồ sơ xin thành lập trung tâm tư vấn du học

Thủ tục xin cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học của HD Luật được biết đến với khả năng và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính tại Việt Nam.

Chi tiết
Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

Trong tình hình kinh tế hội nhập hiện nay, nhu cầu được sang nước ngoài học tập và làm việc của người dân ngày càng tăng cao, do đó, việc thành lập một trung tâm để hướng dẫn du học cũng ngày càng trở nên bức thiết.

Chi tiết
Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học

Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học

Các cá nhân, tổ chức muốn thành lập trung tâm tư vấn du học cần lưu ý một số điều kiện nhất định để được thành lập

Chi tiết
Những nội dung của hoạt động tư vấn du học

Những nội dung của hoạt động tư vấn du học

Các trung tâm tư vấn du học được phép thực hiện các hoạt động sau đây:

Chi tiết