Đang gửi...

Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty TNHH HD Luật cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Chi tiết
Thủ tục giảm vốn công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục giảm vốn công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều chỉnh tăng giảm vốn công ty nước ngoài được xem là hoạt động điều chỉnh các mục được cấp tại Giấy đăng ký đầu tư vì vậy thủ tục rất phức tạp và yêu cầu nhiều hồ sơ giải trình.

Chi tiết
Thủ tục tăng vốn góp công ty nước ngoài

Thủ tục tăng vốn góp công ty nước ngoài

Điều chỉnh tăng giảm vốn công ty nước ngoài được xem là hoạt động điều chỉnh các mục được cấp tại Giấy đăng ký đầu tư vì vậy thủ tục rất phức tạp và yêu cầu nhiều hồ sơ giải trình.

Chi tiết
Thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ rượu có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ rượu có vốn đầu tư nước ngoài

Kinh doanh bán lẻ rượu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh ngành nghề này phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định và phải thực hiện thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi tiết
Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

HD Luật cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam như sau

Chi tiết
Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Với nền kinh tế mở rộng hiện nay, nhu cầu thực hiện đầu tư tại Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng lớn. Tuy nhiên trước khi đầu tư vào Việt Nam các công ty nước ngoài thường thành lập văn phòng đại diện trước để nghiên cứu thị trường cũng như là văn phòng giao dịch chuyển tiếp thông tin.

Chi tiết
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Với nền kinh tế mở rộng hiện nay, nhu cầu thực hiện đầu tư tại Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng lớn. Tuy nhiên trước khi đầu tư vào Việt Nam các công ty nước ngoài thường thành lập văn phòng đại diện trước để nghiên cứu thị trường cũng như là văn phòng giao dịch chuyển tiếp thông tin.

Chi tiết
Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài

thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng như công ty vốn Việt Nam. Văn phòng đại diện của công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam (Công ty FDI) là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích chung của công ty và bảo vệ các lợi ích đó.

Chi tiết
Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Biểu cam kết WTO, quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư thì đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập công ty tại Việt Nam tùy theo lộ trình cam kết sẽ được thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại chính địa phương có trụ sở công ty hoặc tại các tỉnh thành khác  của Việt Nam.

Chi tiết
Nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty Việt Nam

Theo quy định của luật đầu tư, người nước ngoài có quyền đầu tư, góp vốn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc góp vốn thành lập công ty với các cá nhân, tổ chức trong nước theo tỷ lệ góp vốn tùy thuộc vào ngành nghề theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chi tiết
Điều kiện thành lập công ty liên doanh

Điều kiện thành lập công ty liên doanh

Hiện nay mô hình công ty liên doanh đang là hướng hợp tác phổ biến, hướng lựa chọn an toàn và hiệu quả đối với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Chi tiết
Hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Hiện nay mô hình công ty liên doanh đang là hướng hợp tác phổ biến, hướng lựa chọn an toàn và hiệu quả đối với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Lý do là nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực kinh tế, nắm giữ lợi thế về mặt công nghệ, quy trình quản lý và mối quan hệ rộng lớn với các đối tác, các bạn hàng trong và đặc biệt ngoài nước. Ngược lại các nhà đầu tư trong nước lại am hiểu sâu sắc về thị trường cũng như mọi tập quán kinh doanh tại Việt Nam, cộng thêm việc sở hữu khối lượng lớn bất động sản là lợi thế và một tiền đề không thể thiếu trong việc triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.

Chi tiết
Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hiểu được nhu cầu lớn đó, HD Luật mang đến dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài để giúp khách hàng đơn giản và nhanh chóng hơn trong hoàn thiện thủ tục để thực hiện đầu tư tại Việt Nam.

Chi tiết
Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay với nhu cầu đầu tư kinh doanh toàn cầu, người nước ngoài đầu tư vốn vào Việt Nam ngày càng nhiều. Để hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư dưới các hình thức: Đầu tư vào tổ chức kinh tế (Thành lập tổ chức kinh tế; Góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế), đầu tư theo hợp đồng BCC. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật.

Chi tiết
Các trường hợp không cấp phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Các trường hợp không cấp phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Nhằm giúp các thương nhân nước ngoài, các công ty nước ngoài thuận tiện trong quá trình hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, Nhà nước cho phép họ thành lập văn phòng đại diện. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp nhất định không được cấp phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài.

Chi tiết