Đang gửi...

Sở hữu trí tuệ

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

Có bao giờ bạn thắc mắc để bảo hộ được nhãn hiệu hàng hóa cần điều kiện gì? Các điều kiện này liệu có phức tạp hay không?

Chi tiết
RỦI RO KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

RỦI RO KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Trong thời đại công nghệ số ngày càng phát triển cũng như kinh doanh thương mại ngày càng nhiều, con người dần chú trọng đến sở hữu trí tuệ nhiều hơn vì các quyền sở hữu trí tuệ rất dễ bị xâm phạm và việc giải quyết các vụ việc này không dễ dàng gì.

Chi tiết
YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI ĐƠN ĐĂNG KÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Quyền sở hữu công nghiệp là gì? Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm những quy định nào? Theo quy định tại Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019), Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 100 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

Chi tiết
VĂN BẰNG BẢO HỘ VÀ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẰNG BẢO HỘ

VĂN BẰNG BẢO HỘ VÀ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẰNG BẢO HỘ

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Chi tiết
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có thể chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp của mình cho người khác khi chủ sở hữu không có nhu cầu sử dụng hoặc không còn điều kiện khai thác đối tượng sở hữu công nghiệp nữa. Vậy pháp luật quy định như thế nào về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và cần lưu ý gì khi thực hiện chuyển nhượng?

Chi tiết
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ, sung năm 2009 và sửa đổi, bổ sung năm 2019 như sau: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Chi tiết
QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ MỚI NHẤT

QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ MỚI NHẤT

Sáng tạo ra sáng chế là một việc không hề đơn giản. Nó đòi hỏi các chủ thể phải bỏ ra một khối lượng thời gian, công sức và tiền bạc đáng kể. Tuy nhiên, việc bắt chước sáng chế lại quá dễ dàng. Do vậy, ngay sau khi sáng tạo thành công một sáng chế thì việc đầu tiên mà các chủ thể cần phải làm là đăng ký bảo hộ cho sáng chế đó tại Cục sở hữu trí tuệ. Việc làm này sẽ giúp người tạo ra sáng chế nhận được sự công nhận và bảo hộ của Nhà nước, qua đó có thể khai thác và thu được lợi ích từ sáng chế của mình.

Chi tiết
ĐƠN ĐĂNG KÍ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

ĐƠN ĐĂNG KÍ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Chi tiết
ĐĂNG KÍ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

ĐĂNG KÍ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng (sau đây gọi là người đăng ký) bao gồm: Tác giả trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng bằng công sức và chi phí của mình; Tổ chức, cá nhân đầu tư cho tác giả chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; Tổ chức, cá nhân được chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

Chi tiết
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu rất quan trọng và là biện pháp cần thiết để giúp chủ sở hữu có thể được độc quyền sử dụng nhãn hiệu trên toàn lãnh thổ. Việc đăng ký nhãn hiệu sẽ được thực hiện tại Cục sở hữu trí tuệ do chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc cá nhân, tổ chức được chủ sở hữu nhãn hiệu ủy quyền thực hiên.

Chi tiết