Đang gửi...

Dịch vụ điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục tăng vốn cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục tăng vốn cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể bằng hoặc ít hơn vốn đầu tư mà công ty đăng ký trên Giấy chứng nhận đầu tư. Khi thay đổi vốn điều lệ công ty cần xong song song thay đổi vốn đầu tư nếu vốn đầu tư đăng ký ít hơn vốn điều lệ tăng mới.

Chi tiết
Thủ tục thay đổi thông tin người đại diện pháp luật của NĐT

Thủ tục thay đổi thông tin người đại diện pháp luật của NĐT

Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật tại công ty mẹ. Người đại diện theo pháp luật đồng thời là người đại diện phần vốn góp trong tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

Chi tiết
Thủ tục thay đổi nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho nhà đầu tư khác hoặc cho những cá nhân trong công ty. Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư và thành viên công ty.

Chi tiết
Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của NĐT

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của NĐT

Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại công ty mẹ. Người đại diện theo pháp luật đồng thời là người đại diện phần vốn góp trong tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

Chi tiết
Thủ tục thay đổi địa chỉ NĐT là cá nhân

Thủ tục thay đổi địa chỉ NĐT là cá nhân

Nhà đầu tư là cá nhân muốn thay đổi địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc chỗ ở hiện tại.

Chi tiết
Thay đổi địa chỉ NĐT là tổ chức

Thay đổi địa chỉ NĐT là tổ chức

Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài thay đổi địa chỉ trụ sở chính hoặc thay đổi địa chỉ kinh doanh. Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Chi tiết
Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án cùng quận hoặc cùng tỉnh

Chi tiết
Thủ tục thay đổi ngày cấp hộ chiếu của NĐT

Thủ tục thay đổi ngày cấp hộ chiếu của NĐT

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân khi làm lại hộ chiếu do mất hay hết hạn thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết
Thủ tục thay đổi số hộ chiếu của nhà đầu tư

Thủ tục thay đổi số hộ chiếu của nhà đầu tư

Nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài có hộ chiếu hết hạn hoặc làm lại hộ chiếu do bị mất cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết
Thủ tục điều chỉnh tên NĐT là tổ chức

Thủ tục điều chỉnh tên NĐT là tổ chức

Thành viên công ty hoặc chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thay đổi tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chi tiết
Thủ tục giảm vốn cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục giảm vốn cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp tiến hành giảm vốn trong thời hạn góp vốn do các thành viên không góp đủ.

Chi tiết
Thủ tục gia hạn thời gian góp vốn khi đã hết thời hạn góp vốn

Thủ tục gia hạn thời gian góp vốn khi đã hết thời hạn góp vốn

Hết thời hạn góp vốn theo quy định pháp luật nhưng doanh nghiệp chưa góp đủ số vốn và chưa thực hiện thủ tục giảm vốn đầu tư.

Chi tiết
THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Công ty TNHH HD Luật cung cấp dịch vụ về bổ sung ngành nghề cho công ty nước ngoài. Thủ tục đơn gian, nhanh chóng, tư vấn miễn phí ban đầu, chi phí hợp lý.

Chi tiết
QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

HD Luật cung cấp các bước thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chi tiết
THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (KHÔNG PHẢI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ)

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (KHÔNG PHẢI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ)

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hay còn gọi là thay đổi giấy phép đầu tư là một trong những thủ tục bắt buộc khi phát sinh các vấn đề trong quá trình kinh doanh. HD Luật cung cấp dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư uy tín, đảm bảo.

Chi tiết