Đang gửi...

Thủ tục giảm vốn cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Cập nhật: 28/02/2020

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau, nhiều trường hợp các doanh nghiệp phải thực hiện hoạt động giảm vốn điều lệ.

Thủ tục thực hiện giảm vốn cho công ty vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các bước: 

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Quyết định về việc giảm vốn đầu tư

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần

- Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục

Bước 2: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh vốn đầu tư

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Đề xuất nội dung dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Bản giải trình lý do điều chỉnh vốn

- Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục

Nơi nộp hồ sơ:

- Đối với doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, ngoài khu kinh tế: Cơ quan đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch – Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

- Đối với doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế: Cơ quan đăng ký đầu tư thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

HD Luật cung cấp dịch vụ liên quan đến đầu tư nước ngoài. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0695.904.982.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!