Đang gửi...

Giấy phép lữ hành

Thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế

Thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế

Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành được thành lập. Theo quy định pháp luật hiện hành, ngành nghề về dịch vụ lữ hành là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cần phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành do cơ quan có thẩm quyền cấp.  HD Luật cung cấp cho Qúy Khách thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế: 

Chi tiết