Đang gửi...

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng

Cập nhật: 24/09/2018

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng.

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ pháp lý trực tiếp tại trụ sở, qua điện thoại, email hoặc thư tư vấn bằng văn bản…  để thực hiện trọn gói các công việc sau trong gói tư vấn và soạn thảo hợp đồng cho khách hàng:

     1. Tư vấn pháp lý về việc giao kết, thực tiễn thực hiện loại Hợp đồng của khách hàng; tư vấn các vấn đề, rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong giao dịch của khách hàng.

     2. Soạn thảo hợp đồng hoặc rà soát, kiểm tra dự thảo hợp đồng soạn sẵn của khách hàng trên nguyên tắc đúng pháp luật, đảm bảo được tối đa lợi ích của khách hàng.

     3. Tư vấn, giải thích nội dung liên quan đến hợp đồng của khách hàng;

     4. Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng.

     5. Tham gia cùng hoặc đại diện khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng; hoặc làm chứng Hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng.

     6. Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng;

     7. Tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan đến hợp đồng của doanh nghiệp.

Soạn thảo hợp đồng là một rất khâu quan trọng trong tiến trình giao kết và thực hiện hợp đồng giữa các bên.

HD Luật chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng trong các lĩnh vực :

     - Mua bán hàng hóa;

     - Cung ứng dịch vụ;

     - Đầu tư; Hợp tác kinh doanh; Liên doanh;

     - Đại lý; Môi giới;

     - Nhượng quyền thương mại, mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn;

     - Hợp đồng thuê, mượn, vay tài sản;

     - Lao động: thuê, tư vấn , cố vấn, chuyên gia;

     - Ủy quyền; Ủy thác đầu tư/kinh doanh.

Để được tư vấn cụ thể, chính xác hơn xin vui lòng liên hệ :

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách !