Đang gửi...

Những lưu ý về lệ phí môn bài 2020

Cập nhật: 05/05/2021

1. Các quy định mới về lệ phí môn bài.

Lệ phí môn bài (hay thuế môn bài) là khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp hàng năm.

Theo quy định cũ, thuế môn bài đuộc kê khai một làn khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp cơ sở kinh doanh chưa thực hiện hoạt động kinh doanh thì thời hạn là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên hiện nay, do sự hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. các doanh nghiệp mới thành lập, nghị định 126/2020/NĐ-CP có nhiều quy định mới về hạn nộp tờ khai, mức thu lệ phí môn bài.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài của doanh nghiệp mới thành lập (bao gồm: cả doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chấm nhất ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sai năm phát sinh thông tin thay đổi.

2. Mức lệ phí môn bài.

Mức lệ phí môn bài được quy định với từng nhóm đối tượng cụ thể:

  • Đối với doanh nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT

Quy mô vốn

Mức thu

1

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

03 triệu đồng/năm

2

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

02 triệu đồng/năm

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

01 triệu đồng/năm

  • Đối với các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: mức thu phụ thuộc vào doanh thu dựa trên cơ sở quản lý, kê khai thuế.

STT

Doanh thu

Mức thu

1

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

01 triệu đồng/năm

2

Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

3

Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

Như vậy đối với các cơ sở kinh doanh mới thành lập, được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên không cần nộp tờ khai thuế môn bài. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài theo quy định mới được tính đến ngày 30 tháng 01 năm sau thành lập hoặc có thay đổi. Doanh nghiệp lưu ý thời hạn nộp hồ sơ tránh bị xử phạt khi chậm nộp.

 Trên đây là tư vấn của chúng tôi về những điểm mới của lệ phí môn bài năm 2020. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ tới  Hotline: 0965.904.982

CÔNG TY TNHH HD LUẬT & FDICO