Đang gửi...

Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Công ty TNHH HD Luật cung cấp dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Chi tiết
Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư

Đối với những dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông tin cơ bản của nhà đầu tư sẽ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận như tên nhà đầu tư; số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với nhà đầu tư là cá nhân); Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, địa chỉ trụ sở chính, thông tin người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư là tổ chức). Như vậy, khi có thay đổi người đại diện theo pháp luật, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chi tiết
Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư dự án hoàn toàn có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho một nhà đầu tư khác. Khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng cần phải thực hiện thủ tục thay đổi nhà đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư.

Chi tiết
Thủ tục giãn tiến độ dự án đầu tư

Thủ tục giãn tiến độ dự án đầu tư

Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải tuân thủ các quy định về thực hiện dự án đầu tư mà mình đã kê khai, cam kết thực hiện khi đề xuất dự án đầu tư với cơ quan đăng ký đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư vẫn có thể xin giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã được nêu trên giấy chứng nhận đầu tư

Chi tiết
Thủ tục giảm vốn công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục giảm vốn công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều chỉnh tăng giảm vốn công ty nước ngoài được xem là hoạt động điều chỉnh các mục được cấp tại Giấy đăng ký đầu tư vì vậy thủ tục rất phức tạp và yêu cầu nhiều hồ sơ giải trình.

Chi tiết
Thủ tục tăng vốn góp công ty nước ngoài

Thủ tục tăng vốn góp công ty nước ngoài

Điều chỉnh tăng giảm vốn công ty nước ngoài được xem là hoạt động điều chỉnh các mục được cấp tại Giấy đăng ký đầu tư vì vậy thủ tục rất phức tạp và yêu cầu nhiều hồ sơ giải trình.

Chi tiết
Thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 hiệu lực từ ngày 1/7/2015 thì tất cả các đơn vị đang hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư phải thực hiện tách giấy chứng nhận đầu tư thành: giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết
Điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư

Khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần xác định trường hợp nào phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi tiết
Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh quy mô dự án đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư, dự án đầu tư chỉ được hoạt động trong quy mô dự án đã đăng ký. Trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi quy mô dự án thì phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi tiết
Thủ tục thay đổi mục tiêu dự án đầu tư

Thủ tục thay đổi mục tiêu dự án đầu tư

Mục tiêu của dự án là các mục tiêu cần đạt được khi thực hiện dự án, cụ thể là khi dự án hoàn thành sẽ mang lại những kết quả, lợi ích gì cho nền kinh tế và toàn xã hội. Và vì nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan mà nhà đầu tư cần điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư

Chi tiết
Chuyển đổi mục đích sử dụng Đất theo dự án đầu tư

Chuyển đổi mục đích sử dụng Đất theo dự án đầu tư

Đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước không thu hồi đất thì chủ đầu tư tự thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn, bồi thường hỗ trợ để nhận quyền sử dụng đất ...

Chi tiết
Điều kiện NĐT nước ngoài đầu tư kinh doanh bán lẻ rượu

Điều kiện NĐT nước ngoài đầu tư kinh doanh bán lẻ rượu

Kinh doanh bán lẻ rượu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh ngành nghề này phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định và phải thực hiện thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi tiết
Thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ rượu có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập cơ sở bán lẻ rượu có vốn đầu tư nước ngoài

Kinh doanh bán lẻ rượu là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh ngành nghề này phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định và phải thực hiện thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi tiết
Đăng ký ngành sản xuất và kinh doanh bia

Đăng ký ngành sản xuất và kinh doanh bia

Theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2014) thì ngành sản xuất và kinh doanh bia không thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và cũng không thuộc mặt hàng cấm kinh doanh (phụ lục I, Nghị định 19/VBHN-BCT quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện)

Chi tiết
Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

HD Luật cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam như sau

Chi tiết