Đang gửi...

NĂM 2024, DOANH NGHIỆP FDI LƯU Ý CÁC LOẠI BÁO CÁO NÀO?

Cập nhật: 10/01/2024

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Vậy năm 2024, doanh nghiệp FDI cần phải nộp các loại báo cáo nào để đảm bảo không bị vi phạm pháp lý trong vận hành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
1. Danh sách các loại báo cáo mà doanh nghiệp FDI cần phải nộp cho cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài 2024 

Gồm các loại báo cáo sau:

 • Báo cáo hoạt động đầu tư 
 • Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư
 • Báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động

2. Thời gian nộp các loại báo cáo của doanh nghiệp FDI 

2.1. Báo cáo hoạt động đầu tư

Hằng quý, hàng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư. Trong báo cáo bao gồm các nội dung sau:

 • Vốn đầu tư thực hiện
 • Kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh
 • Thông tin về lao động
 • Nộp ngân sách nhà nước
 • Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển
 • Xử lý và bảo vệ môi trường
 • Các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động

Cơ quan, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện báo cáo bằng văn bản và thông qua hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Thời gian báo cáo hoạt động đầu tư của doanh nghiệp FDI như sau:

 • Báo cáo quý được thực hiện trước 10 ngày của tháng đầu quý sau quý báo cáo
 • Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo

2.2. Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư

Các loại báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư:

 • Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 06 tháng và cả năm
 • Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh chương trình, dự án
 • Báo cáo đánh giá chương trình, dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện
 • Báo cáo tổng hợp các công tác giám sát, đánh giá hàng năm các chương trình, dự án đầu tư do mình quản lý

Thời gian báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư như sau:

 • Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10/7 của năm báo cáo
 • Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10/02 năm sau
 • Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án

Lưu ý:  Chỉ những dự án quan trọng quốc gia theo quy định tại Luật đầu tư công 2019, Luật Xây dựng 2014; dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 theo phương thức đối tác công tư; dự án theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 mới phải làm báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Còn nếu doanh nghiệp không thuộc các dự án quan trọng quốc gia thì chỉ cần báo cáo hoạt động đầu tư là được.

2.3. Báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng

Căn cứ Khoản 1 Điều 40 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động buôn bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định như sau:

 • Định kì hàng năm, trước ngày 31 tháng 01, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa 
 • Doanh nghiệp FDI có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, hoạt động của cơ sở bán lẻ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

2.4. Báo cáo tài chính

Thời gian nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp FDI chậm nhất là 90 ngày

Doanh nghiệp FDI phải nộp Báo cáo tài chính tại Sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính

2.5. Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Thời gian báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp FDI như sau:

 • Định kỳ 06 tháng thì nộp báo cáo trước ngày 05 tháng 6
 • Hàng năm thì thời gian nộp trước ngày 05 tháng 12

Trên đây là lưu ý của chúng tôi về nhưng báo cáo trong năm 2024 dành cho doanh nghiệp FDI theo quy định pháp luật hiện hành. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 02462.930.982 – 0988073181 hoặc email lawyers@hdluat.com - doanhnghiep@hdluat.com. HD Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa đến cho Quý khách những thông tin hữu ích nhất. Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng!