Đang gửi...

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2020

Cập nhật: 16/04/2021

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty ?

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp sẽ tạm thời dừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định bởi nhiều lý do khác nhau như gặp khó khăn trong quá trình hoạt động dẫn đến không thể tiếp tục duy trì kinh doanh, hoặc cần thời gian để sắp xếp tổ chức lại bộ máy công ty.

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, khi công ty có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh, cần thực hiện thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 3 ngày trước ngày tạm ngừng.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh.

Khi doanh nghiệp thực hiện tạm ngừng kinh doanh, tùy vào loại hình của công ty mà thành phần hồ sơ có sự khác nhau, hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty bao gồm:

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21, Thông tư 02/2019/TT – BKHĐT)
  • Biên bản họp Hội đồng quản trị ( đối với công ty cổ phần), biên bản bản họp Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) về việc tạm ngừng kinh doanh;
  • Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần), của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
  • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo đến Phong Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh mỗi lần thông báo là không quá 01 năm.

Như vậy, so với luật doanh nghiệp 2014, thì luật doanh nghiệp 2020 không giới hạn số lần doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Một số lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh.

Theo luật doanh nghiệp 2020, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh cần chú ý những vấn đề sau:

  • Trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác;
  • Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát soinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
  • Doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế cho thời gian đã hoạt động;
  • Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp quyết toán thuế năm.
  • Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về  việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người noopk thuế đã đăng ký theo quy định;

HD Luật cung cấp tất cả dịch vụ liên quan đến điều chỉnh thông tin đăng ký kinh doanh. Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0965.904.982 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!

#dichvutuvandoanhnghiep