Đang gửi...

Sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính được thực hiện tại Cục sở hữu trí tuệ nhằm bảo hộ nhãn hiệu để tránh bị xâm phạm bởi các chủ thể khác.

Chi tiết