Đang gửi...

Giấy phép bán buôn/bán lẻ rượu

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp với đơn vị có quy mô từ 3 triệu lít/ năm trở lên chỉ được cấp khi thương nhân đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật. Khi giấy phép hết hạn hoặc bị rách, bị nát... doanh nghiệp có thể làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép.

Chi tiết
Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp

Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp

Nếu quý khách có thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với công ty HD Luật chúng tôi

Chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Những giấy tờ cần thiết đối với hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Chi tiết
Điều kiện thực hiện phân phối đối với cở sở sản xuất rượu

Điều kiện thực hiện phân phối đối với cở sở sản xuất rượu

Những điều kiện cần đáp ứng đối với cơ sở phân phối rượu

Chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với công ty HD Luật chúng tôi

Chi tiết
Điều kiện đối với cơ sở bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Điều kiện đối với cơ sở bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Nếu quý khách còn vấn đề thắc mắc hãy liên hệ với công ty HD Luật chúng tôi

Chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với công ty HD Luật chúng tôi

Chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với công ty HD Luật chúng tôi

Chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu

Nếu quý khách còn thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với công ty HD Luật chúng tôi

Chi tiết
Hồ sơ xin cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu do hết thời hạn hiệu lực

Hồ sơ xin cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu do hết thời hạn hiệu lực

Nếu quý khách còn vân đề cần giải đáp hãy liên hệ với công ty HD Luật chúng tôi

Chi tiết
Hồ sơ xin cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu do bị mất hoặc bị hỏng

Hồ sơ xin cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu do bị mất hoặc bị hỏng

Nếu quý khách còn vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ với công ty HD Luật chúng tôi để được giải đáp

Chi tiết
Điều kiện bán lẻ rượu

Điều kiện bán lẻ rượu

Các điều kiện cần đáp ứng đối với cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu

Chi tiết
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Những giấy tờ tài liệu cần thiết khi thực hiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Chi tiết
Trình tự thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Trình tự thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Quy trình thủ tục thực hiện xin cấp giấy phép bán lẻ rượu cho cơ sở kinh doanh

Chi tiết