Đang gửi...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu

Cập nhật: 19/12/2018

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 105/2017/N Đ-CP về kinh doanh rượu

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

- Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định;

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn ký thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh;

- Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân buôn rượu, bản sao Giấy phép buôn rượu của thương nhân sự kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép;

- Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu;

- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng;

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại  Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân

Trường hợp từ chối cấp giấy phép cần phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép bán buôn rượu 

Nếu quý khách còn thắc mắc liên quan đến giấy phép bán buôn rượu hãy liên hệ với công ty chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP 

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!