Đang gửi...

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Cập nhật: 16/01/2019

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 105/2017/N Đ-CP về kinh doanh rượu

2. Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp. 

Khách hàng vui lòng xem tại đây.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 105/2017/N Đ-CP);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất;

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật;

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Bộ Công Thương đối với cơ sở sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên;

Đồi với cơ sở sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm hồ sơ nộp  tại Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân

Trường hợp từ chối cấp giấy phép cần phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

Nếu quý khách còn thắc mắc liên quan đến giấy phép bán buôn rượu hãy liên hệ hotline 0965.904.982

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP 

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!