Đang gửi...

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Cập nhật: 17/07/2019

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp với đơn vị có quy mô từ 3 triệu lít/ năm trở lên chỉ được cấp khi thương nhân đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật. Khi giấy phép hết hạn hoặc bị rách, bị nát... doanh nghiệp có thể làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép. Công ty TNHH HD luật cung cấp dịch vụ xin cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. 

1. Cơ sở pháp lý 

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

2. Hồ sơ 

- Trường hợp cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
- Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, doanh nghiệp lập Hồ sơ đề nghị cấp lại, bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép.
+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

3. Cơ quan thực hiện 

Sở Công Thương

4. Thời hạn

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Xem thêm báo giá chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Trên đây là sự hướng dẫn của công ty chúng tôi. Mọi thắc mắc và yêu cầu liên quan đến thủ tục cấp lại xin vui lòng liên hệ số Hotline 0965904982 của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT 

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!