Đang gửi...

SO SÁNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

Cập nhật: 26/06/2023

Công ty TNHH hai thành viên trở lên và cổ phần là những loại hình doanh nghiệp được nhiều người lựa chọn, thường thì các công ty lớn, nổi tiếng đều được tổ chức theo hai loại hình này. Các loại hình này có nhiều ưu điểm như số lượng thành viên, cổ đông nhiều nên có thể huy động được nhiều vốn từ các thành viên và cổ đông từ đó mở rộng quy mô hoạt động của công ty. Giống nhau là vậy, tuy nhiên giữa hai loại hình này vẫn có những đặc điểm khác biệt nhất định.

1. Giống nhau

  • Tư cách pháp nhân: Cả công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần đều có tư cách pháp nhân.
  • Trách nhiệm của người góp vốn: Người góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
  • Rủi ro đối với người góp vốn: Các thành viên và cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.
  • Người góp vốn: Người góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Việc phát hành trái phiếu: Cả công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần đều được phát hành trái phiếu.

2. Khác nhau

  • Cơ sở pháp lý:

Công ty TNHH hai thành viên: Chương III Mục 1 - Luật Doanh nghiệp 2020

Công ty cổ phần: Chương V Mục 1 – Luật Doanh nghiệp 2020

  • Người góp vốn/sở hữu:

Công ty TNHH hai thành viên: Số lượng thành viên góp vốn bị giới hạn. Từ 02 – 50 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức góp vốn vào công ty và trở thành thành viên.

Công ty cổ phần: Số lượng cổ đông góp vốn không bị giới hạn. Cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Vì vậy, số lượng cổ đông của công ty cổ phần có thể lên đến vài trăm, vài nghìn cổ đông.  

  • Cơ cấu tổ chức:

Công ty TNHH hai thành viên: Chỉ được tổ chức theo 01 mô hình sau đây:

- Hội đồng thành viên;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Công ty cổ phần: Được quyền lựa chọn 01 trong 02 mô hình sau đây:

- Mô hình 01: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Lưu ý: Nếu có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

- Mô hình 02: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

Lưu ý: Ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

  • Người đại diện theo pháp luật:

Công ty TNHH hai thành viên: Phải có ít nhất 01 người là người đại diện theo pháp luật, thường là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Nếu điều lệ công ty không quy định thì mặc định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần: Phải có ít nhất 01 người là người đại diện theo pháp luật, thường là: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nếu có nhiều người đại diện theo pháp luật thì người đại diện đương nhiên là Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Nếu điều lệ công ty không quy định thì mặc định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

  • Việc phát hành cổ phiếu:

Công ty TNHH hai thành viên: Không được phát hành cổ phiếu, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty cổ phần: Được phát hành cổ phần, trái phiếu và chứng khoán khác của công ty.

Trên đây là bài viết so sánh giữa công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần. Công ty chúng tôi chuyên có các dịch vụ về thành lập các loại hình doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, các loại giấy phép con, giấy phép lao động, thẻ tạm trú, visa cho người nước ngoài.

Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 02462.930.982 – 0988073181 hoặc email lawyers@hdluat.com - doanhnghiep@hdluat.com. HD Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa đến cho Quý khách những thông tin hữu ích nhất. Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng!