Đang gửi...

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên về pháp luật kinh doanh – thương mại

Cập nhật: 24/09/2018

Nhằm đem đến cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên chuyên nghiệp, hoàn hảo và hiệu quả nhất. HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp về nội bộ doanh nghiệp

*) HD Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên về pháp luật kinh doanh – thương mại:

Tư vấn về hợp đồng (Bao gồm hợp đồng thương mại và hợp đồng dân sự) trong đó:

     - Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp đã soạn thảo hoặc ký kết;

     - Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam, pháp luật quốc tế về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng;

     - Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của khách hàng trong quá trình thương lượng, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng;

     - Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, hồ sơ cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cùng trao đổi chi tiết và xúc tiến hợp tác !

Công ty TNHH HD Luật

Mong được hợp tác với quý khách !