Đang gửi...

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên về nội bộ doanh nghiệp

Cập nhật: 19/10/2018

Nhằm đem đến cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên chuyên nghiệp, hoàn hảo và hiệu quả nhất. HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp về nội bộ doanh nghiệp

*) HD Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên về nội bộ doanh nghiệp:

     - Thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh: Thay đổi tên công ty, trụ sở công ty, rút/bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng/giảm vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty….

     - Tư vấn thủ tục đầu tư, xin cấp giấy phép đầu tư;

     - Tư vấn pháp luật về thuế, tài chính doanh nghiệp;

     - Tư vấn góp vốn thành lập công ty, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh, huy động vốn;

     - Tư vấn chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình, tái cấu trúc doanh nghiệp, cho thuê, mua, bán,  tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp;

     - Tư vấn hoạt động mô hình tập đoàn, thành lập tập đoàn kinh tế, tái cấu trúc lại doanh nghiệp khác;

     - Tư vấn pháp luật lao động: hợp đồng lao động, xây dựng nội quy lao động, thảo ước lao động tập thế, chế độ tiền lương, xây dựng thang bảng; lương, phương án sử dụng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, xin cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài…

     - Tư vấn và thực hiện việc xây dựng quy chế, điều lệ, nội bộ, thang bảng lương doanh nghiệp;

     - Tư vấn bảo hiểm thương mại, bảo hiểm dân sự;

     - Tư vấn về xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;

     - Cung cấp các hợp đồng, biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước;

     - Tư vấn các vấn đề khác về quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cùng trao đổi chi tiết và xúc tiến hợp tác !

Công ty TNHH HD Luật

Mong được hợp tác với quý khách !