Đang gửi...

Thủ tục đặt tên công ty theo quy định pháp luật.

Cập nhật: 21/09/2018

Tên doanh nghiệp là hình ảnh, là thương hiệu công ty, giúp đối tác có thể tìm kiếm dễ dàng và chính xác, thúc đẩy công việc kinh doanh phát triển, do đó bạn cần chú ý khi đặt tên tránh sai phạm, nhầm lẫn và tranh chấp phát sinh về sau. Tên doanh nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở chỗ tạo nên sự phân biệt giữa các chủ thể kinh doanh trên thương trường mà trong nhiều trường hợp đã trở thành tài sản có giá trị lớn (thương hiệu). Quy định pháp luật về cách đặt tên doanh nghiệp như sau:

*) Căn cứ pháp lý:

- Điều 38, 39 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

*) Đặt tên công ty theo quy định pháp luật:

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai phần:

- Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

- Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ, chữ số và ký hiệu.

2. Những điều cầm trong đặt tên công ty:

- Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

- Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

- Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Nếu tên của doanh nghiệp không đúng pháp luật, gây nhầm lẫn, gây trùng thì sẽ bị Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối không chấp thuận tên đó của doanh nghiệp.

Liên hệ với HD Luật để được hỗ trợ hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp miễn phí.

Công ty TNHH HD Luật – HD Law LLP

Rất mong hợp tác với quý khách !