Đang gửi...

Thủ tục xin giấy phép lao động

10 điểm mới quan trọng trong thủ tục cấp giấy phép lao động 2021

Dưới đây, sẽ là tổng hợp một số điểm thay đổi quan trọng của Nghị định 152/2020.

Chi tiết

Những điểm mới trong thủ tục xin giấy phép lao động 2021 theo luật mới

Từ ngày 15/2/2021, khi Nghị định 152/2020 có hiệu lực, thì thủ tục xin giấy phép lao động cũng bắt đầu thay đổi. Không phải là thay đổi hoàn toàn, mà tập trung chủ yếu vào quy định về một số loại giấy tờ, mẫu đơn quan trọng. Điều này có thể dẫn tới nhận định rằng, thủ tục xin giấy phép lao động sẽ trở lên chặt chẽ hơn, khó khăn hơn. Dưới đây là một số điểm mới đáng chú ý trong Nghị định 152/2020 về thủ tục xin GPLĐ.

Chi tiết
Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động là loại giấy tờ cho phép người nước ngoài được làm việc, lao động tại Việt Nam. Tại Điều 169 Bộ Luật Lao động 2012 quy định, một trong những đều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Chi tiết
Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 84 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.

Chi tiết
Thủ tục cấp giấy phép lao động thứ 2 cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép lao động thứ 2 cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã có giấy phép lao động và giấy phép lao động đó còn hiệu lực mà muốn làm việc cho một người sử dụng lao động khác thì cần làm thêm giấy phép lao động.

Chi tiết
Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động do bị mất, hỏng

Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động do bị mất, hỏng

Người nước ngoài có giấy phép lao động Việt Nam còn thời hạn mà gặp phải các trường hợp sau: - Giấy phép lao động bị mất; - Giấy phép lao động bị hỏng.

Chi tiết
Trường hợp lao động kỹ thuật được miễn giấy phép lao động

Trường hợp lao động kỹ thuật được miễn giấy phép lao động

Theo quy định tại NĐ 11/2016/NĐ - CP và Thông tư 40/2016/TT - BTBLĐXH thì lao động kỹ thuật nước ngoài vào làm việc tại Bắc Ninh nếu thuộc một ttrong các trường hợp sau thì sẽ được miễn giấy phép lao động:

Chi tiết
Gia hạn giấy phép lao động cho người thực hiện chào bán dịch vụ

Gia hạn giấy phép lao động cho người thực hiện chào bán dịch vụ

Người lao động nước ngoài vào Việt Nam thực hiện chào bán dịch vụ phải thực hiện gia hạn giấy phép lao động trong trường hợp giấy phép lao động của họ sắp hết hạn mà họ vẫn muốn ở lại Việt Nam để làm việc

Chi tiết
Thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động

Thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, sau khi được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam người nước ngoài có thể được cấp lại giấy phép lao động giấy phép lao động trong các trường hợp cụ thể.

Chi tiết
Người lao động di chuyển nội bộ không phải xin GPLĐ

Người lao động di chuyển nội bộ không phải xin GPLĐ

Di chuyển nội bộ không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Chi tiết
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI HÀN QUỐC LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI HÀN QUỐC LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Giấy phép lao động là một trong những tài liệu bắt buộc đối với mỗi người nước ngoài khi có nhu cầu làm việc tại Việt Nam, trong đó có người Hàn Quốc. HD Luật xin được giới thiệu trình tự, thủ tục làm Giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chi tiết
Xin giấy phép lao động cho chuyên gia Nhật Bản tại Hà Nội

Xin giấy phép lao động cho chuyên gia Nhật Bản tại Hà Nội

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia Nhật Bản tại Hà Nội

Chi tiết
Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vào thực hiện chào bán dịch vụ tại Hà Nội

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vào thực hiện chào bán dịch vụ tại Hà Nội

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Chi tiết
Xin giấy phép lao động cho chuyên gia Hàn Quốc tại Hà Nội

Xin giấy phép lao động cho chuyên gia Hàn Quốc tại Hà Nội

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia Hàn Quốc tại Hà Nội

Chi tiết
Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài khi thay đổi vị trí làm việc

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài khi thay đổi vị trí làm việc

HD Luật cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài khi thay đổi vị trí làm việc

Chi tiết