Đang gửi...

Thủ tục cấp giấy phép lao động thứ 2 cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cập nhật: 03/01/2020

1. Đối tượng

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã có giấy phép lao động và giấy phép lao động đó còn hiệu lực mà muốn làm việc cho một người sử dụng lao động khác thì cần làm thêm giấy phép lao động.

2. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động thứ 2 tại Việt Nam

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam theo mẫu 07

- Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài. Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

- Bản sao giấy phép lao động đang còn hiệu lực.

3. Nơi nộp hồ sơ

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nơi người nước ngoài dự định làm việc .

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

4. Thời hạn xét Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động thứ 2 tại Việt Nam 

15 ngày làm việc.

Xem chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài 

Nếu có nhu cầu làm giấy phép lao động thứ 2 tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT 

Hân hạnh được phục vụ với Qúy khách !