Đang gửi...

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Cập nhật: 03/01/2020

1. Đối tượng được gia hạn giấy phép lao động 

- Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động.

- Người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế mà công việc đòi hỏi quá 24 tháng.

- Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng mà công việc đòi hỏi quá 24 tháng.

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

a) Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, bao gồm:

- Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó phải nêu rõ lý do chưa đào tạo được người Việt Nam để thay thế, họ tên những người Việt Nam đã và đang được đào tạo, kinh phí đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo để thay thế người lao động nước ngoài;

- Bản sao hợp đồng lao động (có xác nhận của người sử dụng lao động);

- Giấy phép lao động đã được cấp.

b) Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;

- Giấy phép lao động đã được cấp.

3. Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động

Tối đa 2 năm.

4. Địa điểm nộp Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nơi người nước ngoài làm việc.

Ban Quản ký các khu công nghiệp 

5. Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc.

Mọi vấn đề liên quan tới Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được hợp tác với Qúy khách !