Đang gửi...

Trường hợp lao động kỹ thuật được miễn giấy phép lao động

Cập nhật: 02/01/2020

Theo quy định tại NĐ 11/2016/NĐ - CP và Thông tư 40/2016/TT - BTBLĐXH thì lao động kỹ thuật nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam nếu thuộc một ttrong các trường hợp sau thì sẽ được miễn giấy phép lao động:

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO - Xem chi tiết 11 ngành dịch vụ tại đây!

- Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

- Vào làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm. 

Xem chi tiết tại: Dịch vụ xin Giấy phép lao động 

Mọi thắc mắc về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Bắc Ninh,  Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được hợp tác với Qúy khách!