Đang gửi...

Những điểm mới trong thủ tục xin giấy phép lao động 2021 theo luật mới

Cập nhật: 18/02/2021

Từ ngày 15/2/2021, khi Nghị định 152/2020 có hiệu lực, thì thủ tục xin giấy phép lao động cũng bắt đầu thay đổi. Không phải là thay đổi hoàn toàn, mà tập trung chủ yếu vào quy định về một số loại giấy tờ, mẫu đơn quan trọng. Điều này có thể dẫn tới nhận định rằng, thủ tục xin giấy phép lao động sẽ trở lên chặt chẽ hơn, khó khăn hơn.

Dưới đây là một số điểm mới đáng chú ý trong Nghị định 152/2020 về thủ tục xin GPLĐ.

Một số điểm mới trong thủ tục xin giấy phép lao động 2021 bao gồm:

1. Chứng minh chuyên gia:

Không còn giấy tờ gọi là "Xác nhận chuyên gia” nữa. Thay vào đó, để chứng minh là chuyên gia thì cần là một trong 2 trường hợp sau:

a) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Lưu ý: kinh nghiệm làm việc, bằng cấp và công việc phải phù hợp với nhau.

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.

2. Chứng minh là lao động kỹ thuật:

a) Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Trong đó điểm b ở trên là quy định mới.

3. Các mẫu đơn có sự thay đổi hoàn toàn.

Kể từ ngày NĐ 152 có hiệu lực, thì các Mẫu đơn như mẫu số 1, mẫu số 2 … sẽ có sự thay đổi. Chúng sẽ có tên gọi mới như Mẫu số 01/PLI, Mẫu số 02/PLI… Doanh nghiệp chú ý sử dụng đúng các mẫu đơn khi thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động 2021.

4. Thời gian nộp hồ sơ có sự thay đổi.

Nộp hồ sơ trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến làm việc (thay vì 15 ngày “làm việc” như trước).

Và một số thay đổi khác về Cấp lại, Gia hạn, Thu hồi GPLĐ, các bạn xem thêm: 10 điểm mới quan trọng nhất về thủ tục xin giấy phép lao động 2021.

Thủ tục xin giấy phép lao động

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Mẫu số 11/ PLI, Nghị định 152/2020

– Giấy khám sức khỏe, hay chứng nhận sức khỏe của cơ sở có thẩm quyền. (có giá trị trong vòng 12 tháng)

– Lý lịch tư pháp. (Có giá trị trong vòng 6 tháng)

– Giấy tờ chứng minh về vị trí làm việc. ( Chuyên gia, lao động kỹ thuật, Nhà quản lý, Giám đốc điều hành)

– 2 ảnh 4x6 (Nền trắng, không đeo kính, đầu để trần)

– Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, bản chứng thực. (Trừ một số trường hợp được miễn theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4 Nghị định 152/2020)

– Hộ chiếu chứng thực của người lao động nước ngoài

– Các giấy tờ khác (Như quyết định bổ nhiệm, quyết định cử đi công tác…)

Thời gian nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày bắt đầu làm việc

– Thời gian xử lý hồ sơ là 5 ngày làm việc

Nơi nộp hồ sơ

– Bộ Lao động – thương binh và xã hội

– Sở lao động – thương binh và xã hội