Đang gửi...

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người Trung Quốc tại Bắc Ninh

Cập nhật: 26/03/2019

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định (có thời hạn trong 12 tháng)

- Lý lịch tư pháp theo quy định.

- Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và giáo viên (Bằng đại học, giấy xác nhận kinh ngiệm làm việc,..)

 - 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.

 - Bản sao có chứng thực hộ chiếu (quyển nguyên).

 - Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài: 

 + Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ .

 + Trường hợp làm việc cho người sử dụng lao động tại Bắc Ninh: Hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận ký kết giữa 2 bên nước ngòai và Việt Nam.

 + Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa 2 bên và giấy xác nhận làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 2 năm.

 +Trường hợp chào bán dịch vụ: văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Bắc Ninh để đàm phán cung cấp dịch vụ.

 + Trường hợp làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Bắc Ninh: Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức quốc tế được phép hoạt động tại Bắc Ninh

 + Trường hợp người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại: Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Bắc Ninh để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

+ Trường hợp nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật: Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Trình từ, thủ tục tiến hành

* Thời điểm nộp hồ sơ:

- Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động Trung Quốc dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động.

- Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì: Người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động và nộp tại cổng thông tin điện tử ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc. 

 * Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Thời hạn giải quyết: 07ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ ( đối với nộp hồ sơ trực tiếp)

3. Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động năm 2012;

- Nghị định 11/2016/ NĐ - CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- TT 40/2016/TT - BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 11/2016/NĐ - CP.

Xem thêm chi tiết tại: Dịch vụ xin visa cho người nước ngoài 

Mọi thắc mắc liên quan đến giấy phép lao động cho người Trung Quốc tại Bắc Ninh, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được hợp tác với Quý khách!