Đang gửi...

Mẫu NA8 - Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 08/02/2017

Tờ khai này dùng cho trong các trường hợp:

- Cá nhân công dân người Việt Nam bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Doanh nghiệp và tổ chức hoạt động tại Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú chủ đầu tư, người lao động nước ngoài có giấy phép lao động, và những trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động .....

Để được hướng dẫn điền mẫu đầy đủ, chính xác, quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline của Văn phòng HD Luật

Mẫu NA8 - Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Tải tại đây/download)