Đang gửi...

Mẫu NA15 - Đơn xin phép cho thân nhân người nước ngoài vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Cập nhật: 08/02/2017

Đơn này dùng cho công dân Việt Nam đang thường trú tại khu vực cấm, khu vực biên giới Việt Nam muốn xin thường trú cho nhân thân người nước ngoài vào khu vực đó.

Mẫu NA15 - Đơn xin phép cho thân nhân người nước ngoài vào khu vực cấm, khu vực biên giới (Tải tại đây/download)

Để được hướng dẫn điền mẫu đầy đủ, chính xác, quý khách vui lòng liên hệ 04.62536410.