Đang gửi...

Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp Lý lịch tư pháp mẫu số 1 cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp Lý lịch tư pháp mẫu số 1 cho người nước ngoài

Thủ tục xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài là hoạt động bắt buộc đối với người Việt Nam cư trú ở nước ngoài và người nước ngoài đã và đang cư trú ở Việt Nam.

Chi tiết