Đang gửi...

Dịch vụ xin giấy phép lao động

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau đây:(1) Có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên; có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư;(2) Đã ký quỹ theo quy định tại Điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020;(3) Có người đại diện theo pháp luật đáp ứng các điều kiện:

Chi tiết
Dịch vụ về Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại HD Luật

Dịch vụ về Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại HD Luật

Trong quá trình xin cấp mới GPLĐ, quý khách hàng có thể liên hệ với công ty HD Luật để được tư vấn và trợ giúp nhiệt tình nhất.

Chi tiết