Đang gửi...

Mẫu NA14 - Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm cho người nước ngoài

Cập nhật: 08/02/2017

Biểu mẫu gửi Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khu vực cấm, khu vực biên giới trong trường hợp người nước ngoài muốn vào những khu vực đó.

Mẫu NA14 - Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm cho người nước ngoài (Tải tại đây/download)

Để được hướng dẫn điền mẫu đầy đủ, chính xác, quý khách vui lòng liên hệ 04.62536410.