Đang gửi...

Yêu cầu về con dấu của doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Cập nhật: 26/09/2018

Kể từ ngày 1/7/2015 khi luật doanh nghiệp 2015 được áp dụng doanh nghiệp được tự quyết về hình thức, nội dung con dấu. Đây là một điểm mới của luật doanh nghiệp theo đó hiện nay doanh nghiệp có thể chủ động về nội dung con dấu của mình. Tuy nhiên việc chủ động nội dung con dấu vẫn phải đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật. Quy định tại luật doanh nghiệp 2015 về hình thức, nội dung con dấu.

Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu nhưng nội dung của con dấu phải thể hiện những thông tin sau :

- Tên doanh nghiệp

- Mã số doanh nghiệp

- Địa chỉ trụ sở chính (cần thể hiện quận, huyện, thành phố)

Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc bổ sung này không được vi phạm các điều cấm được quy định tại Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CPCụ thể:

** Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

– Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

–  Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

– Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

** Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu.

Doanh nghiệp sau khi có con dấu cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu với Phòng đăng ký kinh doanh.

Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về vấn đề này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0965904982 HD Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa đến cho quý khách những thông tin hữu ích.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách !