Đang gửi...

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư nước ngoài

Cập nhật: 28/02/2020

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho nhà đầu tư khác hoặc cho những cá nhân trong công ty. Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư và thành viên công ty.

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các bước sau: 

Bước 1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

- Tài liệu xác nhận hoàn tất thủ tục chuyển nhượng

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Nơi nộp hồ sơ:

- Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 2: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần

- Tài liệu xác nhận hoàn tất thủ tục chuyển nhượng

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên là cá nhân, bản sao giấy tờ xác định tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức

- Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký kinh doanh 

Nơi nộp hồ sơ:

- Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

HD Luật cung cấp dịch vụ liên quan đến đầu tư nước ngoài. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0695.904.982.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!