Đang gửi...

Thủ tục thực hiện chia công ty Cổ phần

Cập nhật: 08/10/2018

*) Thủ tục thực hiện chia công ty Cổ phần:

a. Đối với doanh nghiệp bị chia

- Thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

+ Bản sao Quyết định chia doanh nghiệp

+ Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế 

- Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật và điều lệ công ty, bao gồm:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia;

+ Tên các công ty sẽ thành lập, nguyên tắc, cách thức và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập

+ Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia, thời hạn thực hiện chia công ty.

+ Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết

- Cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty.

 b. Đối với doanh nghiệp mới được chia:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thành lập từ doanh nghiệp bị chia phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế.

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thực hiện chia công ty Cổ phần. Quý khách có nhu cầu giải đáp bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0965904982 để được tư vấn và hỗ trợ. 

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!