Đang gửi...

Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Cập nhật: 28/02/2020

Nhà đầu tư thực hiện dự án muốn thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong cùng quận hoặc cùng tỉnh thì thực hiện theo trình tự sau đây: 

 

Bước 1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư           

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh        

+ Biên bản họp của Hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên), Đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) về việc thay đổi địa điểm dự án

+ Quyết định thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư của Hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên), Đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần)

+ Đề xuất dự án đầu tư

+ Hợp đồng thuê nhà, thuê quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

 + Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục

Bước 2: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Quyết định về việc thay đổi địa chỉ thực hiện dự án

+ Biên bản họp của Hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên), Đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) về việc thay đổi địa điểm dự án 

+ Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục

Nơi nộp hồ sơ:
- Đối với hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

+ Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

+ Ban quản lý các khu công nghiệp đối với doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp

- Đối với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp:

+ Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

HD Luật cung cấp dịch vụ liên quan đến đầu tư nước ngoài. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0695.904.982.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!