Đang gửi...

Thủ tục thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Cập nhật: 01/10/2018

Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội gồm những nội dung sau:

1. Căn cứ pháp lý:

     - Luật Đầu tư năm 2014;

     - Luật Doanh nghiệp năm 2014;

     - Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

2. Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

     - Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

     - Các trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

          + Dự án đầu tư nước ngoài;

          + Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

               Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

               Có tổ chức kinh tế quy định như trên năm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

               Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên

     - Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm có:

          + Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

          + Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

          + Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

          + Bản sao một trong những tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết chỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

          + Đề xuất nhu cầu sử dụng đất: trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

          + Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;

          + Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

     - Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

     - Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

          Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

     - Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm những giấy tờ sau:

          + Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

          + Điều lệ công ty;

          + Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có);

          + Bản sao các giấy tờ sau đây:

               Đối với thành viên là cá nhân: Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

               Đối với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

Lưu ý: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

               Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

     - Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

     - Thời hạn làm hồ sơ: từ 3 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

          Bước 3: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

          Bước 4: Khắc dấu của doanh nghiệp.

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành xong bước 3 nêu trên, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tư quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

          Bước 5: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.

Tuy nhiên trong quá trình thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài sẽ gặp phải những trở ngại về bất đồng ngôn ngữ cũng như sự phức tạp trong quá trình làm hồ sơ nộp lên cơ quan  nhà nước, điều ấy sẽ làm mất rất nhiều thời gian và tiền bạc của nhà đầu tư. Vì vậy, quý khách hàng hãy liên hệ ngay với công ty HD Luật để được tư vấn và trợ giúp nhiệt tình nhất!

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!