Đang gửi...

Thủ tục cấp visa điện tử cho người nước ngoài vào Việt Nam

Cập nhật: 10/02/2017

Theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP về việc xin visa điện tử cho người nước ngoài vào Việt Nam, trước khi đề nghị cấp visa, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam cần đăng ký tài khoản điện tử theo quy định và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Thủ tục cấp visa như sau:

1. Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực.

2. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử để nhận văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử và thông báo kết quả giải quyết cho người nước ngoài.

3. Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in thị thực điện tử.

4. Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả giải quyết của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử, trường hợp được cấp thị thực điện tử thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực.

Quý khách có nhu cầu về dịch vụ visa xin liên hệ 04.62536410 để được hỗ trợ chi tiết.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!