Đang gửi...

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Cập nhật: 26/06/2019

Thủ tục bổ sung ngành nghề đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay các doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập nhưng có nhu cầu về mở rộng sản xuất, mở rộng quy mô của dự án. Đối với các doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô, bổ sung thêm ngành nghề nhưng vẫn nằm trong mục tiêu dự án đầu tư sẽ không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT. Ngược lại đối với những doanh nghiệp muốn bổ sung mục tiêu dự án đầu tư với những ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực mới cần thực hiện thủ tục điều chỉnh GCNĐKĐT.

  • Cơ quan có thẩm quyền:

Đối với doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, ngoài khu kinh tế, việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư sẽ do Cơ quan đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

- Đối với doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, Cơ quan đăng ký đầu tư thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp sẽ thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  • Hồ sơ gồm có:

-  Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

- Quyết định của nhà đầu tư, chủ sở hữu về việc điều chỉnh dự án đầu tư

- Văn bản giải trình về việc đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản chứng thực 

  • Thời gian thực hiện:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư ra văn bản thông báo cho nhà đầu tư biết trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

             Đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực ngành nghề có điều kiện, Việt Nam chưa cam kết mở cửa thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài Cơ quan đầu tư thực hiện việc xin ý kiến các bộ quản lý liên quan.

           Sau khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mọi vấn đề cần tư vấn Qúy khách liên hệ Hotline: 0965.904.982 để nhận tư vấn nhanh và uy tín nhất

CÔNG TY TNHH HD LUẬT 

Rất hân hạnh được hợp tác !