Đang gửi...

Thay đổi trụ sở công ty cùng quận

Cập nhật: 13/11/2018

Địa chỉ công ty là thông tin sử dụng để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, là thông tin liên lạc của doanh nghiệp vơi các đối tác đồng thời cũng là bộ mặt của công ty. Với vai trò quan trọng của địa chỉ công ty như vậy, khi quyết định thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp cần lưu ý những nội dung sau:

  • Địa chỉ công ty nên rõ ràng, chính xác và dễ dàng tìm kiếm, liên hệ, giao dịch với các đối tác, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Địa chỉ công ty không được đặt tại nhà tập thể, nhà chung cư không có chức năng văn phòng; không nên đặt ở những nơi đất đang giải phóng, thu hồi hay đất lấn chiếm.

Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty nhưng địa chỉ mới cùng quận với địa chỉ cũ thì cơ quan quản lý thuế không thay đổi. Trong trường hợp việc thay đổi địa chỉ không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thành phố nơi đặt địa chỉ trụ sở chính.

Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp gồm:

- Thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty;

- Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;

- Giấy Ủy quyền cho người trực tiếp thực hiện thủ tục;

Thời gian giải quyết ở Sở kế hoạch Đầu tư: 3-5 ngày

Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa chỉ trụ sở chính

Lưu ý khi thay đổi trụ sở công ty:

- Việc thay đổi địa chỉ chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp;

- Ngoài việc làm thủ tục tại cơ quan thuế chuyển đi cũng như chuyển đến. Doanh nghiệp cần phải thông báo cho các bên liên quan, các đối tác, khách hàng…về việc thay đổi địa chỉ công ty.

- Cập nhật toàn bộ các thông tin trong các giấy phép khác liên quan (nếu có);

- Thực hiện việc công bố nội dung thay đổi địa chỉ công ty;

- Trường hợp thay đổi trụ sở công ty dẫn đến việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp đang sử dụng, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi con dấu khác. (Doanh nghiệp nên khắc dấu công ty có thông tin tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở để không phải thực hiện thủ tục thay đổi con dấu trong lần thay đổi trụ sở công ty cùng tỉnh trong lần kế tiếp – nếu có)

 

HD Luật cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ tốt nhất.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!