Đang gửi...

Thành lập công ty con của công ty cổ phần

Cập nhật: 07/12/2018

Khi muốn mở rộng quy mô kinh doanh, nhiều công ty cổ phần lựa chọn hình thức thành lập công ty con. Vì thế mà thành lập công ty con của công ty cổ phần có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp.

1. Thế nào là công ty con của công ty cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, công ty cổ phần sẽ được coi là công ty mẹ của một công ty khác đáp ứng được 3 điều kiện:

– Công ty cổ phần sở hữu >50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

– Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó

– Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó

2. Những hạn chế của công ty con công ty cổ phần

– Công ty con không được đầu tư mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. Trường hợp có hành vi trên, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ từ chối việc đăng ký thay đổi cổ đông theo quy định.

– Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp;

3. Hồ sơ sơ thành lập công ty con bao gồm:

+ Điều lệ công ty

+Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

+Danh sách thành viên, cổ đông (Trong trường hợp công ty con là công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ Phần)

+Tùy theo loại hình công ty mẹ mà bổ sung hồ sơ tương ứng như sau

- Công ty TNHH 01 Thành viên: Quyết định của chủ sở hữu về việc cử người góp vốn quản lý vào công ty con

- Công ty TNHH 02 Thành viên trở lên: Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc cử người góp vốn quản lý vào công ty con.

- Công ty Cổ phần: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc cử người góp vốn quản lý vào công ty.

Lưu ý: Đối với người được công ty cử đại diện góp vốn vào công ty con không nhất thiết phải là thành viên đang nắm giữ vốn trong công ty mẹ.

+ Giấy ủy quyền đi nộp hồ sơ: Chỉ chuẩn bị trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp.

HD Luật cung cấp dịch vụ thành lập công ty con của công ty cổ phần. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi qua số Hotline 0965904982 để được tư vấn và hỗ trợ. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!