Đang gửi...

Quy định pháp luật về loại hình công ty TNHH 1 TV

Cập nhật: 26/09/2018

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản công ty trong phạm vi số vốn trong diều lệ công ty.

*) Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH 1 TV:

- Chủ sở hữu công ty: là cá nhân hoặc tổ chức

- Vốn điều lệ của công ty: Vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký là tổng tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết. Số vốn được hoàn thiện sau 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

- Trách nhiệm tài sản:

+ Tài sản của doanh nghiệp: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty.

+ Tài sản của chủ sở hữu: Chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty. Tuy nhiên, trong trường hợp chủ sở hữu không góp đủ, không góp hoặc góp không đúng hạn vốn điều lệ thì chủ sở hữu sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với nghĩa vụ tài chính của công ty, hiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

- Tư cách pháp lý: Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân.

- Chuyển nhượng phần vốn góp:

+ Chuyển nhượng toàn bộ: Chủ sở hữu thực hiện việc đăng ký lại.

+ Chuyển nhượng một phần: Chủ sở hữu thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH 2 thành viên.

- Huy động vốn:

+ Kết nạp thành viên

+ Chủ sở hữu tự bỏ thêm vốn

+ Phát hành trái phiếu hoặc vay vốn tổ chức tín dụng.

*) Ưu điểm, nhược điểm công ty TNHH 1 thành viên:

- Ưu điểm:

+ Chủ sở hữu có thể là doanh nghiệp nhưng công ty TNHH 1 thành viên vẫn có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp vào công ty, do đó rủi ro ít.

+ Khả năng huy động vốn dễ dàng, linh hoạt.

+ Chủ sở hữu là 1 cá nhân hoặc tổ chức do đó hoàn toàn chủ động trong quyết định của công ty.

- Nhược điểm:

+ Khi có nhu cầu chuyển nhượng thì phải đăng ký lại hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

+ Huy động vón bị hạn chế do phương thức huy động vốn là phát hành trái phiếu, kết nạp thành viên thì phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

+ Số vốn thường ít do chủ sở hữu là 1 cá nhân hoặc tổ chức và vốn do chủ sở hữu bỏ ra.

Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về loại hình doanh nghiệp này, hãy liên hệ ngay với chúng tôi, HD Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa đến cho quý khách những thông tin hữu ích.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng !