Đang gửi...

Những việc cần làm sau khi thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Cập nhật: 26/09/2018

1. Công bố thông tin về văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở của văn phòng đại diện;

- Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;

- Người đứng đầu văn phòng đại diện;

- Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Cơ quan cấp Giấy phép;

- Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện;

- Ngày cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

2. Chế độ báo cáo hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam:

- Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Văn phòng đại diện có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Sở Công Thương.

- Văn phòng đại diện có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Các thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

- Mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ và tài khoản chuyên chi bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện;

- Định kỳ hàng năm, trước ngày 30 tháng 01 năm kế tiếp, Văn phòng đại diện, phải gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động trong năm của mình tới Sở Công thương (theo mẫu);

- Lập sổ quỹ tiền mặt ghi nhận toàn bộ khoản thu chi trong quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện;

- Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện (nếu có);

- Văn phòng đại diện phải làm báo cáo hoạt động hàng năm (theo mẫu) gửi và có xác nhận của Sở Công thương;

- Ký hợp đồng lao động với trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;

- Hàng năm Công ty nước ngoài phải xác nhận lương và thu nhập (theo mẫu) cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;

- Nộp thuế thu nhập cá nhân cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện (nếu có). Lưu ý, khi nộp thuế lưu lại toàn bộ tờ khai nộp thuế và biên lai thu thuế của cơ quan nhà nước và quyết toán thuế thu nhập hàng năm cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;

- Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật hiện hành;

4. Hồ sơ pháp lý cần lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

- Giấy phép hoạt động;

- Dấu, Giấy chứng nhận mẫu dấu;

- Thông báo mã số thuế nộp hộ của Văn phòng đại diện;

- Các hồ sơ, chứng từ như đã hướng dẫn mục trên.

Hãy liên hệ tới công ty TNHH HD Luật để được tư vấn và trợ giúp từ quá trình thành lập văn phòng đại diện đến khi hoàn tất thủ tục thành lập sau này.

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!