Đang gửi...

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi hợp nhất công ty

Cập nhật: 18/10/2018

1. Căn cứ pháp lý

     Luật doanh nghiệp 2014

     - Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 2 thành viên trở lên

     - Hợp đồng hợp nhất

     - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

     - Điều lệ công ty

     - Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất

     - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị hợp nhất

     - Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

     - Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

          + Chủ sở hữu là cá nhân: Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty;

          + Chủ sở hữu là tổ chức: quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương, Điều lệ (hoặc tài liệu khác tương đương) của công ty;

          + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

     -  Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; (nếu thực hiện qua uỷ quyền)

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập.

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn và hỗ trợ của công ty chúng tôi về vấn đề đăng ký thành lập doanh nghiệp. Quý khách còn bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!