Đang gửi...

Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Cập nhật: 21/06/2019

Gần đây, những thương vụ mua bán chuyển nhượng các dự án Bất động sản đã và đang diễn ra sôi nổi. Sắp tới đây, ngày 1/7, Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ có hiệu lực. Rất nhiều điểm mới trong luật lần này về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản mà các nhà đầu tư cần nắm rõ trước thời điểm then chốt 1/7.

1. Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

1.1. Điều kiện đối với dự án chuyển nhượng

- Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.

- Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thìphải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.

- Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

1.2. Điều kiện đối với chủ đầu tư chuyển nhượng

Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

1.3. Điều kiện đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng

Phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

2. Thẩm quyền cho phép chuyện nhượng dự án bất động sản

Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.

- Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng dự án đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

HD Luật cung cấp dịch vụ chuyển nhượng dự án bất động sản. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 0965904982. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!