Đang gửi...

Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Cập nhật: 16/11/2018

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và ghi trong điều lệ công ty. Một trong những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014 là quy định về việc quy định thay đổi vốn điều lệ (theo hướng được giảm vốn điều lệ).

1. Điều kiện giảm vốn điều lệ

Thứ nhất, công ty cổ phần chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau

- Giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

- Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật doanh nghiệp 2014;

- Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật doanh nghiệp 2014.

Thứ hai, doanh nghiệp đảm bảo và xuất trình được tài liệu chứng minh năng lực tài chính khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh. Tài liệu cung cấp thường là báo cáo tài chính tại thời điểm thay đổi và báo cáo tài chính bản nộp lên thuế gần nhất để xác minh tính logic của thông tin.

Thứ ba, việc đăng ký giảm vốn điều lệ không xác lập dựa trên sự lừa dối, ép buộc hoặc để trốn tránh nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

2. Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Khách hàng tham khảo hồ sơ giảm vốn điều lệ tại đây

3. Công việc HD Luật thực hiện

-  Tư vấn điều kiện được giảm vốn đối với Công ty cổ phần;

-  Tư vấn tỷ lệ giảm vốn phù hợp theo quy định của pháp luật;

-  Tư vấn cho doanh nghiệp điều kiện, trình tự, thủ tục giảm vốn điều lệ;

-  Tư vấn cho doanh nghiệp lập báo cáo tài chính phù hợp theo hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật để đủ điều kiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần;

-  Soạn thảo hồ sơ thay đổi giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp;

-  Đại diện, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi giảm vốn trong Công ty TNHH.

HD Luật cung cấp dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần. Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!